Hvilket materiale skal huset, særlig husvegger, bygges med?

Posted by | januar 11, 2017 | Blog | No Comments
mikrosement

Å bygge et hus er en investering som skal tjene deg i mange tiår før bygningen trenger grundig renovering. Før du begynner, er det lurt å planlegge arbeidet nøyaktig og tenke på hvilket materiale som skal brukes. Det er viktig at det ikke bare er trygt for dem som skal bo i huset, men også tilpasset bygningens utforming og størrelse.

For å velge et riktig materiale å bygge huset med bør du først bestemme hvem som skal bo i huset o hvilken livsstil han eller hun fører. Dette er av stor betydning for bygningens funksjonalitet. Skal huset ofte stå tomt, bør det ikke bygges med materiale med høy varmekapasitet for å unngå lang oppvarmingstid og store varmetap ved avkjøling.

En annen faktor som påvirker valg av materiale er tilgjengelighet. Før byggeprosessen settes i gang og byggeplanen bekreftes er det verdt å sjekke om materialet kan kjøpes i nærheten eller bestilles og leveres uten problem, og hvor mye alt dette koster. Materialet som vi ønsker å bruke kan vise seg å være utilgjengelig i lokale butikker og bestilling fra utlandet kan være forbundet med store kostnader. Om det er tilfelle, er det best å velge et mer tilgjengelig materiale, selv om det er ikke så ideelt som det opprinnelige valget.

Du må ta en annen viktig avgjørelse – skal husveggene bestå av ett eller flere lag? Jo flere lag, desto lengre blir byggetiden, men du kan dra nytte av alle fordeler av det utvendige belegget. Det betyr ikke at ett lag er et dårligere valg. Utsiden kan fungere som isolering og innsiden – som varmebuffer med stor varmekapasitet. Hva kan veggene bygges med? De vanligste materialene er: lettbetong, silikater, tegl eller hulltegl og leca-betong.

Betong ble allerede brukt for tusener år siden. Som byggemateriale er den holdbar, men tung og kald. Derfor ble det senere erstattet med lettbetong som består av sement, sand, flyveaske, kalk, vann og hevemiddel, som f.eks. aluminiumspasta. På grunn av produksjonsprosessen er den slags materiale lett, pustende, billig og har gode varmeisolerende egenskaper. Lettbetong er ett av de mest populære byggematerialene, spesielt på fuktige og våte områder utsatt for oversvømmelser.

Silikater er en kombinasjon av kalk, sand og vann. De er en av de mest miljøvennlige og trygge materialene for bygging av hus. De er også veldig holdbare og slitesterke. Silikater har gode varmeholdende og lydisolerende egenskaper, og er en viktig konkurrent for lettbetong, men de brukes fremdeles sjelden til oppføring av eneboliger.

Markedet tilbyr mange forskjellige materialer som egner seg til oppføring av boliger og andre bygninger. Noen av disse er overvurdert, mens andre blir ofte oversett. Valg av byggematerialet bør tenkes grundig gjennom. Ikke alle materialer egner seg til alle typer bygninger og er tilgjengelige i butikker til enhver tid. Godt valg av materiale betyr lavere byggekostnader og bedre funksjonalitet av huset.

Leave a Reply

Your email address will not be published.

12 − 8 =